mandag 5. mai 2014

Do you know who you are?



"Do you know who you are" står det med snart utviskede bokstaver på en gangvei. Hver gang jeg passerer, lurer jeg først på hvem som en gang sprayet dette budskapet på en helt ordinær gang- og sykkelsti. Deretter reflekterer jeg over det som faktisk står der, vet jeg hvem jeg er?

Vi er alle produkter av våre og andres valg, av beslutninger andre har tatt og tar på våre vegner, og de beslutninger vi selv tar. Og i sin tur påvirker vi igjen andre menneskers liv. "No man is an island" skrev John Donne, ingen er upåvirket av andre mennesker.

For en tid tilbake gikk programserien "Hva har du i bagasjen?" på NRK hvor kjente mennesker ble utfordret til å se bakover i sin slektshistorie for å finne ut mer om hendelser som har satt sine spor i etterkommerne. For en historienerd som meg var det spennende å få gode tips i hvordan man søker i gamle arkiver, men det var likevel de følelsesmessige oppdagelsene som gjorde størst inntrykk.

For de som deltok i dette søket bakover, ble det oppklarende hvem de selv var, valg og beslutninger hadde medført at nettopp de hadde blitt den de var. For enkelte ble det livet de lever nå, en bekreftelse på valg som hadde fått en positiv retning. Og for noen ble fortidens valg en påminner om å de muligheter livet gir og om å ta valg til beste for både seg selv og andre.

Lurer du på hvem du er, og hvorfor livet ditt har blitt som det er i dag? Dine valg er påvirket av andre rundt deg, og dine valg påvirker andre. DU har muligheten til å velge hvordan din og andres fremtid skal bli, hvor vil du gå?


      

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar