torsdag 3. april 2014

De vanhelliges samfunn

I dag begynner Kirkemøtet 2014 i Kristiansand. Det kommer sikkert til å bli diskutert mye om mangt, det er mange meninger om hva som er "hellig" og hva som kan lage riper i en såkalt hellig lakk. Jeg har tenkt en del i det siste på hva som opp gjennom historien har blitt oppfattet som truende mot det hellige, hva mennesker har vært redde for.
For snart to uker siden var det ifølge kalenderen Maria budskapsdag, en markering av Maria som svarte ja til Guds utfordring om å bære frem Jesus.  Det blir lett veldig sukkersøte taler om å gjøre som Maria, svare ja uten forbehold når Gud kaller til tjeneste. Jeg har hørt svært få taler om hva Marias ja faktisk innebar.. En tenåringsjente, ca 13-14 år som levde i et samfunn strengt regulert av religiøse lover for liv og oppførsel, hvordan var det egentlig? Vi leser så vidt noen linjer om at Josef, mannen Maria var lovet bort til, vurderte å bryte forbindelse da nyheten om graviditeten ble kjent. De faktiske forhold var at Maria som ugift og gravid kunne drepes med godkjennelse i de religiøse lovene. Lovens krav overgikk livets rett, renhetens pris var overordnet livets verdi..

Som kjent valgte Josef å fasthold forbindelsen til Maria, men kanskje til en ganske høy pris. Vi kan regne med at samfunnet fordømte Maria, vi kan regne med at hennes familie ble utsatt for både sladder og direkte tilsnakk, hvordan kunne foreldrene la datteren leve og minne dem om den store skammen hun påførte dem ved å vise seg med en stadig voksende mage. Og Josef, hvordan var det å være håndverker og avhengig av oppdrag når alle så ned på ham, en mann som våget å trosse samfunnets krav om utestengelse av hun som hadde brutt Loven?
Marias voksende mage ble for mange en trussel mot det hellige, en trass mot Guds lover slik man trodde loven skulle forståes.
https://www.youtube.com/watch?v=BbjNnq1BkRw
Mange har undret seg over at Josef tok med Maria på den lange veien til Betlehem da det ble innkalt til folketelling. Selv i våre dager møter høygravide kvinner tydelige advarsler mot lange, anstrengende reiser i slutten av svangerskapet.
 Jeg tror at Josef tok med seg Maria i ren og skjær frykt over hva hun kunne bli utsatt for dersom han ikke var der og kunne beskytte henne...

Juleevangeliet forteller med korte, nøkterne ord at det ikke var husrom for dem, derfor skjedde fødselen i en stall. Jeg har hørt mange fine forklaringer på hvorfor Josef og Maria endte opp i stallen, men at det var redselen som stengte dørene, har det vært få som har snakket om.. Så var det kanskje mange mennesker i byen på den tiden, Josef hadde kanskje ikke det store nettverket, men sannsynligvis ble de nektet adgang til vanlig hus fordi en fødsel ville gjøre alle i huset religiøst urene. En fødsel i et hus medførte at alle ble utestengt fra det religiøse livet og måtte gjennom en renselsesprosess. Da var det mer lettvint å stenge døren for jenta med veer og sende henne videre til neste hus..
 
Maria bar barnet Jesus under sitt hjerte, og troen på Guds Sønn i sitt hjerte. Hun opplevde, i likhet med mange etter henne, at dørene ble stengt for henne fordi hun tilsynelatende truet andre menneskers oppfatning av det hellige samfunn. Maria hadde heldigvis Josef i sitt liv, en mann som så forbi menneskers redsel og bokstavtro. Josef gjenkjente Guds inngripen i menneskenes verden, dette gav ham mot til å stå opp mot folkesnakket, mot fordømmelsen, mot det som ønsket Maria og barnet død.

I dag finnes det også mange oppfatninger om hva som kan true det hellige fellesskapet, redselen gjør at man ikke tør å møte mennesker som bærer med seg troen på Guds Sønn i sine hjerter. Det er tryggere å stenge døren enn å møtes og kanskje måtte revurdere oppfatninger av hva man trodde var hellig.

Maria bar barnet Jesus under sitt hjerte i 9 måneder, og hun og Josef bar troen på Guds Sønn i sine hjerter gjennom hele livet, inn i det evige liv. Tør vi å møte mennesker som med sine liv bryter med hva vi trodde var kriterier for et hellig liv? Og dersom vi befinner oss på innsiden, tør vi å sette foten i døren når noen vil lukke andre ute- tør vi å gjøre som Josef og stå opp for et annet menneske som bærer troen med seg i sitt hjerte?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar