onsdag 23. april 2014

Før og nå...

Før jeg fikk barn, var det en del ting som jeg ALDRI kunne tenke meg ble aktuelt:

1- Søvn
Før: Ikke forstyrr, jeg sover!!! Uten minst 8 timers sammenhengende søvn fungerer jeg IKKE!
Nå: 2 timers sammenhengende søvn- Oh heaven!

Før: Ikke snakk om at jeg oppgir MIN plass i senga- den er MINMINMIN!
Nå: Kjære Minsten, så fint at du vil sove på mammas side av senga, mamma klarer seg med de ytterste 20 cm så lenge DU sover!

2- Personlig hygiene
Før: Badet er MITT i minimum 15 min om morgenen, og da er ikke dusjetiden medregnet!
Nå: Litt vann i fjeset får holde...

Før: Døra er låst- nå er det jeg som er på doen ( og her har jeg tenkt å bruke goooood tid!)
Nå: (døra står vidåpen, her er det bare å skyndte seg før det blir helt stille utenfor synsvidden...)

Før: Jeg stiller nydusjet, nysminket og rein i klærene på jobb
Nå: Ops, en snørrflekk på skulderen, og se; bare to sikleflekker på den andre skulderen (hva som befinner seg på ryggen, vil jeg helst ikke vite..)

4- Shopping
Før: Jeg bruker god tid på å kikke, prøver og vurderer...
Nå: "Jeg trenger en ny genser, helst i en farge hvor man ikke ser så tydelig snørr/sikkel/syltetøyflekker/flekker med ukjent opprinnelse, trenger ikke å prøve den, bare slå inn prisen, jeg betaler med kort- skynd deg, Minsten når snart bunnen av saftflaska!"

5- Tre-lagsregelen
Før: Hæææ?
Nå: Tynt ullag innerst, et lag tykkere ull utenpå dette dersom det er veldig kaldt ute, eventuelt et lag flece, så et lag vindstoppende utenpå dette!

6- Egentid
Før: Jepp
Nå: Hææ?

7- Lykken er
Før: kan være så mangt..

Nå: To små hender som strekkes ut, to små armer som klemmer godt rundt halsen, et mykt kinn som klemmer seg inntil mitt kinn og en liten stemme: "Mamma"...

onsdag 9. april 2014

Veien videre...

I går ble det arrangert to avstemning på Kirkemøtet 2014. Den første avstemningen gjaldt om et likekjønnet par skulle få lov å gifte seg i kirken. Dette ble avvist, deretter ble et forslag om å åpne opp for en liturgi for forbønn for borgerlig inngått ekteskap avvist, les mer her .

Jeg har sett litt bakover i min egen historie...
Bispemøtet vedtok i 2008 at forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede kan finne sted, dette overlates til den enkelte prests pastorale skjønn og vurdering.
I 2009 kom en forespørsel fra Åpen Kirkegruppe (ÅK) om å publisere navnene på prester som var positive og villige til å medvirke i en forbønnshandling for to av samme kjønn som hadde inngått ekteskap.
Jeg hadde lenge vært åpen på hva jeg mener, temaet hadde vært oppe i mange sammenhenger, og jeg svarte ÅK i stor frimodighet. Så blir lista offentliggjort... Oversikten for Agder og Telemark bispedømme viste at det tilsynelatende bare var meg og en annen prest som stod for dette synet av ca 120 prester! Jeg fikk flere henvendelser fra kollegaer som syntes det var flott at jeg våget å være ærlig, de delte synet, men våget ikke å gå ut offentlig med dette. Noen begrunnet dette med at det ville bli så vanskelig i menigheten de jobbet i, det var noen få, sterke personer der som hadde et annet syn, og hvis presten tonet flagg i denne saken, ville det bli samarbeidsproblemer. Andre hadde fått klare føringer i forhold til videre ansettelse og karrieremuligheter, flagget man meningen i det offentlige rom, ville man sette seg på siden i forhold til å søke andre prestestillinger.

Jeg valgte å være åpen og ærlig om mitt syn selv om jeg fikk klare hint om at dette var en karrieredødare. Men, for meg var det viktigere å være ærlig, særlig i møte med mennesker som så altfor lenge hadde blitt holdt utenfor. Det som så fint ble kalt "det sjelesørgeriske aspektet" av Bispemøtets samlivsutvalg, veide tyngre enn truslene om å ikke få videre jobb som prest.

Som kvinne i 2014 er det ikke lenger noen kamp å bli prest i Kirken. Men når vi ser bakover i historien, skal vi ikke mange årene tilbake før kvinneprest-saken også ble omtalt i samme setning som kirkesplittende.
Modige kvinner og menn har kjempet for at jeg skulle få lov å bli prest, modige kvinner og menn har tatt imot harde ord, blitt truet med fortapelse fordi de tolket Bibelen dithen at også kvinner kunne bli prester. Det er ikke mer enn så vidt 50 år siden Ingrid Bjerkås ble ordinert som første kvinne, og det er bare 21 år siden vi fikk vår første kvinnelige biskop.

Nå er det min generasjons tur til å stå opp og peke på det Bibelen forteller om likeverd, om Guds kjærlighet og velsigne den kjærligheten Gud gir mennesker for å kunne leve i et godt samliv. Jeg velger å glede meg over den utviklingen vi tross alt ser, forlaget om å utarbeide en liturgi for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede, ble nedstemt med bare 7 stemmer. Det er nytt kirkevalg i 2015, både til menighetsråd og til bispedømmeråd som jo et utsendinger til Kirkemøtet, her må det jobbes!

Siden 2008 har det vært mange prester som har medvirket i forbønnshandlinger, prester og menigheter som har våget å tro at "Størst av alt er kjærligheten". Mange par har møtt utfordringen om å leve i et forpliktende samliv, de har bekreftet at de ønsker å elske og ære  hverandre gjennom livet, og de har blitt bedt for og velsignet.
Men enda flere har møtt en stengt kirkedør, deres vakre kjærlighet har blitt omtalt med harde ord, de har blitt beskyldt for å splitte kirken med sine liv, med sin kjærlighet...

Kirkemøtet stemte ned forslaget om å lage en forbønnsliturgi. Dette medfører at de av oss som stiller som liturg, fremdeles må "mekke" liturgien selv. Jeg har sett mange utgaver, og samtlige har dette til felles: Fokuset på kjærligheten som overvinner alt (1. korinterbrev kap.13)!
Med gårsdagens avstemning må vi fremdeles leve i en slags sivil ulydighet, men troen på Kjærligheten driver oss fremover!
fredag 4. april 2014

Åpent hus!                              I dag har jeg lyst til å invitere til det åpne huset!

Jeg skrev i går om Maria og Josef som møtte mennesker som stengte dører for dem, i dag har jeg lyst til å skrive om det huset og fellesskapet Jesus forteller om; Guds åpne hus!

En av de vakreste fortellingene vi finner i Bibelen, er fortellingen om han som vi i Norge kaller "Den bortkomne sønnen" (Lukas kapitel 15).
Kort oppsummert: En sønn ber om å få utbetalt farsarven mens faren fremdeles lever, den unge mannen forlater sin familie og bruker opp hele arven. Etter en tid begynner han å lengte tilbake til fellesskapet, til familien, og begir seg på hjemvei. Faren kommer han løpende i møte, og følger sønnen hjem igjen, den unge mannen blir tatt med inn til festen og fellesskapet.

Mennesker kan bli kjipe på Guds vegne, og forsøke å stenge døren til fellesskapet for å verne om det hellige. Men når vi leser i Bibelen, leser vi om en helt annen holdning!
Ikke bare er dørene åpne, verten går ut og inviterer folk inn, han følger selv mennesker fra gata inn til festen, inn til fellesskapet.
Alder, legning, etnisitet, meninger, alle disse kriteriene som settes opp for å adgangsregulere, gjelder ikke her! Her er det Åpent hus for alle!

"I min Fars hus er det mange rom" forteller Jesus. Det er plass til alle, festen er åpen for alle!
 

torsdag 3. april 2014

De vanhelliges samfunn

I dag begynner Kirkemøtet 2014 i Kristiansand. Det kommer sikkert til å bli diskutert mye om mangt, det er mange meninger om hva som er "hellig" og hva som kan lage riper i en såkalt hellig lakk. Jeg har tenkt en del i det siste på hva som opp gjennom historien har blitt oppfattet som truende mot det hellige, hva mennesker har vært redde for.
For snart to uker siden var det ifølge kalenderen Maria budskapsdag, en markering av Maria som svarte ja til Guds utfordring om å bære frem Jesus.  Det blir lett veldig sukkersøte taler om å gjøre som Maria, svare ja uten forbehold når Gud kaller til tjeneste. Jeg har hørt svært få taler om hva Marias ja faktisk innebar.. En tenåringsjente, ca 13-14 år som levde i et samfunn strengt regulert av religiøse lover for liv og oppførsel, hvordan var det egentlig? Vi leser så vidt noen linjer om at Josef, mannen Maria var lovet bort til, vurderte å bryte forbindelse da nyheten om graviditeten ble kjent. De faktiske forhold var at Maria som ugift og gravid kunne drepes med godkjennelse i de religiøse lovene. Lovens krav overgikk livets rett, renhetens pris var overordnet livets verdi..

Som kjent valgte Josef å fasthold forbindelsen til Maria, men kanskje til en ganske høy pris. Vi kan regne med at samfunnet fordømte Maria, vi kan regne med at hennes familie ble utsatt for både sladder og direkte tilsnakk, hvordan kunne foreldrene la datteren leve og minne dem om den store skammen hun påførte dem ved å vise seg med en stadig voksende mage. Og Josef, hvordan var det å være håndverker og avhengig av oppdrag når alle så ned på ham, en mann som våget å trosse samfunnets krav om utestengelse av hun som hadde brutt Loven?
Marias voksende mage ble for mange en trussel mot det hellige, en trass mot Guds lover slik man trodde loven skulle forståes.
https://www.youtube.com/watch?v=BbjNnq1BkRw
Mange har undret seg over at Josef tok med Maria på den lange veien til Betlehem da det ble innkalt til folketelling. Selv i våre dager møter høygravide kvinner tydelige advarsler mot lange, anstrengende reiser i slutten av svangerskapet.
 Jeg tror at Josef tok med seg Maria i ren og skjær frykt over hva hun kunne bli utsatt for dersom han ikke var der og kunne beskytte henne...

Juleevangeliet forteller med korte, nøkterne ord at det ikke var husrom for dem, derfor skjedde fødselen i en stall. Jeg har hørt mange fine forklaringer på hvorfor Josef og Maria endte opp i stallen, men at det var redselen som stengte dørene, har det vært få som har snakket om.. Så var det kanskje mange mennesker i byen på den tiden, Josef hadde kanskje ikke det store nettverket, men sannsynligvis ble de nektet adgang til vanlig hus fordi en fødsel ville gjøre alle i huset religiøst urene. En fødsel i et hus medførte at alle ble utestengt fra det religiøse livet og måtte gjennom en renselsesprosess. Da var det mer lettvint å stenge døren for jenta med veer og sende henne videre til neste hus..
 
Maria bar barnet Jesus under sitt hjerte, og troen på Guds Sønn i sitt hjerte. Hun opplevde, i likhet med mange etter henne, at dørene ble stengt for henne fordi hun tilsynelatende truet andre menneskers oppfatning av det hellige samfunn. Maria hadde heldigvis Josef i sitt liv, en mann som så forbi menneskers redsel og bokstavtro. Josef gjenkjente Guds inngripen i menneskenes verden, dette gav ham mot til å stå opp mot folkesnakket, mot fordømmelsen, mot det som ønsket Maria og barnet død.

I dag finnes det også mange oppfatninger om hva som kan true det hellige fellesskapet, redselen gjør at man ikke tør å møte mennesker som bærer med seg troen på Guds Sønn i sine hjerter. Det er tryggere å stenge døren enn å møtes og kanskje måtte revurdere oppfatninger av hva man trodde var hellig.

Maria bar barnet Jesus under sitt hjerte i 9 måneder, og hun og Josef bar troen på Guds Sønn i sine hjerter gjennom hele livet, inn i det evige liv. Tør vi å møte mennesker som med sine liv bryter med hva vi trodde var kriterier for et hellig liv? Og dersom vi befinner oss på innsiden, tør vi å sette foten i døren når noen vil lukke andre ute- tør vi å gjøre som Josef og stå opp for et annet menneske som bærer troen med seg i sitt hjerte?